Därför kommer våra tandkronor endast från Sverige


De tandkronor vi lämnar ut till er patienter är tillverkade i ett dentaltekniskt laboratorium. Vilket lab avgör vi själva. De kan vara svenska eller utländska. Har det då någon betydelse vilket vi anlitar och var det finns? Ja, faktiskt. Här berättar vi varför.

När vi ska framställa en specifik och specialanpassad produkt till dig som patient samarbetar vi med ett dentaltekniskt laboratorium. Sedan ett antal år tillbaka har laboratorier utomlands tagit mer och mer marknadsandelar från våra svenska lab. Det är något som ligger helt i linje med övriga samhället, där produktion flyttas till länder där löner och produktionskostnader är mycket lägre.

När det kommer till den vanligaste beställda produkten ”tandkronan” kan man få den till upp emot halva priset utomlands i jämförelse med om vi anlitar ett svenskt lab med personal anställda i Sverige och som betalar skatt till svenska staten. Det är givetvis lockande att på det här enkla sättet öka sina intäkter. Vi på Tandläkarna Drottninggatan tänker dock helt tvärtom. Vi anlitar uteslutande svenska dentallaboratorier där vi på ett enkelt och snabbt sätt kan kommunicera kring val av terapi, material och färgtagning.

Det motiverar även ett något högre pris på de produkter som vi levererar. Vi bedömer att den kvalitet som vi kan erbjuda med råge överskrider den merkostnaden. Det gynnar dig som patient att få en produkt som fungerar och är fin under många år framöver.

I ett vidare sammanhang känns det bra att få stötta svenska företag som kan behålla sina anställda och fortsätta betala skatt samtidigt som vi minimerar miljöpåverkan då all form av flygtransport undviks.

Det laboratoriet som vi arbetat mycket med är Umeå Ceramic Center. Det är ett mindre lab mitt i Umeå med ett otroligt engagerat lag med tandtekniker. Tillsammans med vår egna tandtekniker Linda, som lätt kan ta färg och formprover på kliniken, skapar de produkter med stor omsorg och känsla för detaljer och passform. Därför känns det alltid lika bra att få lämna ut det färdiga resultatet till er patienter. Att vi dessutom har ett nära samarbete där vi skickar foton digitalt, delar bildskärm och tittar på 3D-modeller av tänder och kronor bidrar till att säkerställa en jämn och hög kvalitet, varje gång!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square